รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยยางใหญ่   ตำบลห้วยยาง  อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :