กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงศ์เทพ ธุระธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2