ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ ปี2566 (อ่าน 12) 10 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนชุมชนห้วยยางประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ ปุ่มเอกสารดาวโหลด (อ่าน 146) 05 ม.ค. 66
ประกาศผลการเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 (อ่าน 530) 20 ต.ค. 65
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 405) 15 พ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 392) 15 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนชุมชนห้วยยาง เรื่องกำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 และเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 437) 03 เม.ย. 65
ประกาศปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 572) 20 ก.พ. 65
โรงเรียนชุมชนห้วยยางประกาศเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (อ่าน 484) 30 ต.ค. 64
โรงเรียนชุมชนห้วยยางประกาศเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (อ่าน 507) 30 ต.ค. 64
วันที่ เสาร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในเวลา ๑๓.๓๐ น ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนห้วยยาง (อ่าน 588) 29 ต.ค. 64
วันที่ เสาร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล ๑ - ชั้นอนุบาล ๓ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในเวลา ๐๙.๐๐ น ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนห้วยยาง (อ่าน 493) 29 ต.ค. 64
วันอังคาร ที่๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำโดยจ่าสิบเอกสมพร เต็มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชุมชนห้วยยาง เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปี๒๕๖๔ (อ่าน 495) 12 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนห้วยยาง เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 427) 15 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนห้วยยาง เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 381) 15 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนห้วยยาง เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 330) 02 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนห้วยยาง เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระดับอนุบาล (อ่าน 367) 02 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนห้วยยาง เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระดับชั้น อนุบาล ๑-อนุบาล ๓ (อ่าน 363) 18 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนห้วยยาง เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 339) 03 ส.ค. 64
วันพุธ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนชุมชนห้วยยางได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลห้วยยาง ได้มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) (อ่าน 347) 23 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน (อ่าน 379) 04 มี.ค. 64