ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การเข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2564
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีเวียง
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,23:02   อ่าน 325 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การเข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2564
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงลลิตา เจริญวรรณ
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,23:02   อ่าน 261 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การเข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2564
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธิชาภรณ์ ชุยอุ้ย
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,22:59   อ่าน 282 ครั้ง