ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางปาริชาติ เมืองพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2565,14:41  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ บัวพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,20:45  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ บัวพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,20:44  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ บัวพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2564,11:37  อ่าน 263 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี
ชื่ออาจารย์ : จ่าสิบเอกสมพร เต็มแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2564,15:08  อ่าน 267 ครั้ง
รายละเอียด..